27.10.2015

Съобщение

На основание чл. 87, ал. 1, т. 27 от ИК:

Протокол на СИК № 23 55 00 001 за избиране на общиснки съветници

Протокол на СИК № 23 55 00 001 за избиране на кмет на община

Протокол на СИК № 23 55 00 001 за произвеждане на национален референдум

Протокол на СИК № 23 55 00 002 за избиране на общиснки съветници

Протокол на СИК № 23 55 00 002 за избиране на кмет на община

Протокол на СИК № 23 55 00 002 за произвеждане на национален референдум

Протокол на СИК № 23 55 00 003 за избиране на общиснки съветници

Протокол на СИК № 23 55 00 003 за избиране на кмет на община

Протокол на СИК № 23 55 00 003 за произвеждане на национален референдум

Протокол на СИК № 23 55 00 004 за избиране на общиснки съветници

Протокол на СИК № 23 55 00 004 за избиране на кмет на община

Протокол на СИК № 23 55 00 004 за произвеждане на национален референдум

Протокол на СИК № 23 55 00 005 за избиране на общиснки съветници

Протокол на СИК № 23 55 00 005 за избиране на кмет на община

Протокол на СИК № 23 55 00 005 за произвеждане на национален референдум

Протокол на СИК № 23 55 00 006 за избиране на общиснки съветници

Протокол на СИК № 23 55 00 006 за избиране на кмет на община

Протокол на СИК № 23 55 00 006 за произвеждане на национален референдум

Протокол на СИК № 23 55 00 007 за избиране на общиснки съветници

Протокол на СИК № 23 55 00 007 за избиране на кмет на община

Протокол на СИК № 23 55 00 007 за произвеждане на национален референдум

Протокол на СИК № 23 55 00 008 за избиране на общиснки съветници

Протокол на СИК № 23 55 00 008 за избиране на кмет на община

Протокол на СИК № 23 55 00 008 за произвеждане на национален референдум

Протокол на СИК № 23 55 00 009 за избиране на общиснки съветници

Протокол на СИК № 23 55 00 009 за избиране на кмет на община

Протокол на СИК № 23 55 00 009 за произвеждане на национален референдум

Протокол на СИК № 23 55 00 010 за избиране на общиснки съветници

Протокол на СИК № 23 55 00 010 за избиране на кмет на община

Протокол на СИК № 23 55 00 010 за произвеждане на национален референдум

Протокол на СИК № 23 55 00 011 за избиране на общиснки съветници

Протокол на СИК № 23 55 00 011 за избиране на кмет на община

Протокол на СИК № 23 55 00 011 за произвеждане на национален референдум

Протокол на СИК № 23 55 00 012 за избиране на общиснки съветници

Протокол на СИК № 23 55 00 012 за избиране на кмет на община

Протокол на СИК № 23 55 00 012 за избиране на кмет на кметство

Протокол на СИК № 23 55 00 012 за произвеждане на национален референдум

Протокол на СИК № 23 55 00 014 за избиране на общиснки съветници

Протокол на СИК № 23 55 00 014 за избиране на кмет на община

Протокол на СИК № 23 55 00 014 за произвеждане на национален референдум

Протокол ма ОИК за избиране на общински съветници

Протокол ма ОИК за избиране на кмет на община

Протокол ма ОИК за избиране на кмет на кметство

Протокол ма ОИК за произвеждане на национален референдум

09.10.2015

Съобщение

Днес 09.10.2015 г. ОИК Пирдоп утвърди 24-часови дежурства с Решение № 063/09.10.2015 г, в изпълнение на писмо на ЦИК с изх. № МИ – 15 – 938 от 25.09.2015 г. Дежурствата и телефони за връзка са както следва:

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА С ОИК ПИРДОП:  МОБ.ТЕЛ.:0885844310, ТЕЛ./ФАКС: 07181 5112

 

от – до:

Име:

Телефон:

от 09:00 ч. на 12.10.2015 г. до 09:00 ч. на 13.10.2015 г.

Евелина Миргова-Гешева  

0888 72 55 00

Даниела Радева

0878 83 78 14

от 09:00 ч. на 13.09.2015 г. до 09:00 ч. на 14.10.2015 г.

Тодор Рашков  

0897 39 41 33

Цветан Тодоров

0887 66 30 47

от 09:00 ч. на 14.10.2015 г. до 09:00 ч. на 15.10.2015 г.

Захаринка Бодурова

0888 13 82 75

Евелина Миргова-Гешева

0888 72 55 00

от 09:00 ч. на 15.10.2015 г. до 09:00 ч. на 16.10.2015 г.

Даниела Радева

0878 83 78 14

Невена Нинова

0885 18 58 49

от 09:00 ч. на 16.10.2015 г. до 12:00 ч. на 16.10.2015 г.

Ана Велина

0887 55 76 62

от 09:00 ч. на 17.10.2015 г. до 09:00 ч. на 18.10.2015 г.

Мерлин Шабан  

0883 30 40 55

Емилия Азманова

0887 10 25 75

от 09:00 ч. на 18.10.2015 г. до 09:00 ч. на 19.10.2015 г.

Веселка Кръстева

0889 19 76 94

Ана Велина

0887 55 76 62

от 09:00 ч. на 19.10.2015 г. до 09:00 ч. на 20.10.2015 г.

Тодор Рашков

0897 39 41 33

Цветан Тодоров

0887 66 30 47

от 09:00 ч. на 20.10.2015 г. до 09:00 ч. на 21.10.2015 г.

Захаринка Бодурова

0888 13 82 75

Евелина Миргова-Гешева

0888 72 55 00

от 09:00 ч. на 21.10.2015 г. до 09:00 ч. на 22.10.2015 г.

Даниела Радева

0878 83 78 14

Невена Нинова

0885 18 58 49

от 09:00 ч. на 22.10.2015 г. до 09:00 ч. на 23.10.2015 г.

Тодор Рашков

0897 39 41 33

Цветан Тодоров

0887 66 30 47

от 09:00 ч. на 23.10.2015 г. до 09:00 ч. на 24.10.2015 г.

Даниела Радева

0878 83 78 14

Невена Нинова

0885 18 58 49

01.10.2015

Съобщение

Днес 01.10.2015 г.  ОИК Пирдоп измени свои Решения № 020-МИ/ОС, 021-МИ/КО и 022-МИ/КК от 12.09.2015 г., относно регистрация на местна коалиция "Пирдоп заслужава повече" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г., с Решения  № 053-МИ/ОС, 054-МИ/КО и 055-МИ/КК от 01.10.2015 г. - вместо „Пирдоп заслужава повече“ да се чете „ПИРДОП ЗАСЛУЖАВА ПОВЕЧЕ“

 

30.09.2015

Съобщение

Днес 29.09.2015 г. ОИК Пирдоп утвърди 24-часови дежурства с Решение № 052/29.09.2015 г, в изпълнение на писмо на ЦИК с изх. № МИ – 15 – 938 от 25.09.2015 г. Дежурствата и телефони за връзка са, както следва:

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА С ОИК ПИРДОП:  МОБ.ТЕЛ.:0885844310, ТЕЛ./ФАКС: 07181 5112

 

от – до:

Име:

Телефон:

от 09:00 ч. на 30.09.2015 г. до 09:00 ч. на 01.10.2015 г.

Захаринка Бодурова

0888 13 82 75

Евелина Миргова – Гешева

0888 72 55 00

от 09:00 ч. на 01.09.2015 г. до 09:00 ч. на 02.10.2015 г.

Ана Велина

0887 55 76 62

Захаринка Бодурова

0888 13 82 75

от 09:00 ч. на 02.10.2015 г. до 09:00 ч. на 03.10.2015 г.

Тодор Рашков

0897 39 41 33

Цветан Тодоров

0887 66 30 47

от 09:00 ч. на 03.10.2015 г. до 09:00 ч. на 04.10.2015 г.

Емилия  Азманова

0887 10 25 75

Мерлин Шабан

0883 30 40 55

от 09:00 ч. на 04.10.2015 г. до 09:00 ч. на 05.10.2015 г.

Невена Нинова

0885 18 58 49

Веселка Кръстева

0889 19 76 94

от 09:00 ч. на 05.10.2015 г. до 09:00 ч. на 06.10.2015 г.

Захаринка Бодурова

0888 13 82 75

Евелина Миргова-Гешева

0888 72 55 00

от 09:00 ч. на 06.10.2015 г. до 09:00 ч. на 07.10.2015 г.

Тодор Рашков

0897 39 41 33

Цветан Тодоров

0887 66 30 47

от 09:00 ч. на 07.10.2015 г. до 09:00 ч. на 08.10.2015 г.

Даниела Радева

0878 83 78 14

Невена Нинова

0885 18 58 49

от 09:00 ч. на 08.10.2015 г. до 09:00 ч. на 09.10.2015 г.

Ана Велина

0887 55 76 62

Захаринка Бодурова

0888 13 82 75

от 09:00 ч. на 09.10.2015 г. до 09:00 ч. на 10.10.2015 г.

Даниела Радева

0878 83 78 14

Невена Нинова

0885 18 58 49

от 09:00 ч. на 10.10.2015 г. до 09:00 ч. на 11.10.2015 г.

Емилия  Азманова

0887 10 25 75

Мерлин Шабан

0883 30 40 55

от 09:00 ч. на 11.10.2015 г. до 09:00 ч. на 12.10.2015 г.

Мерлин Шабан

0883 30 40 55

Веселка Кръстева

0889 19 76 94

24.09.2015

Съобщение

Днес 23.09.2015 г. Председателят на ОИК-Пирдоп свиква ОИК-Пирдоп за провеждане на заседания, както следва:

 

І. На  25.09.2015 г. от 17:00 ч.

 

ІІ. На  29.09.2015 г. от 17:00 ч.

 

 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОИК:      /П/

                                                                                                          Д.НИКОЛОВА

18.09.2015

Съобщение

Днес 18.09.2015 г. Председателят на ОИК-Пирдоп свиква ОИК-Пирдоп за провеждане на заседания, както следва:

 

І. На  22.09.2015 г. от 17:00 ч.

ПРИ ДНЕВЕН РЕД:

  1. Вземане на решение за регистриране на подалите заявления до 17:00ч. на 22.09.2015г. партии / коалиции от партии и инициативни комитети за участие в изборите за кмет на община, кмет на кметство и общински съветници, насрочени за 25.10.2015г.

 

ІІ. На  23.09.2015 г. от 17:00 ч.

ПРИ ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Теглена жребий поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината.

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОИК:

                                                                                             Д.НИКОЛОВА

14.09.2015

Съобщение

Днес 14.09.2015 г. Председателят на ОИК-Пирдоп свиква ОИК-Пирдоп за провеждане на заседание на 18.09.2015г. от 16.00ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп при следния

     Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Вземане на решение за регистриране на подалите заявления до 16.00ч.

на 18.09.2015г. за участие в кандидатските листи в изборите насрочени за 25.10.2015г.

09.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- ПИРДОП

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                Днес 09.09.2015 г. Председателят на ОИК-Пирдоп свиква ОИК-Пирдоп за провеждане на заседание на 10.09.2015г. от 16.00ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

                Вземане на решение за регистриране на подалите заявления до 14.00ч.

на 10.09.2015г. партии  / коалиции от партии и инициативни комитети за участие в изборите за кмет на община, кмет на кметство и общински съветници, насрочени за 25.10.2015г.

                Вземане на решение за определяне броя на членовете за всяка СИК на

територията на общината за предстоящите избори.

                Изготвяне на график за дежурства за периода 14.09- 20.09. 2015г.

включително.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОИК:         /П/

                                                                                                            Д.НИКОЛОВА

08.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Пирдоп е с работно време от 09:00 до 17:00 ч., всеки ден.

График на дежурства от 08.09.2015 г. до 13.09.2015 г.:

08.09.2015г.

Димитринка Андреева Николова

Даниела Петрова Радева

09.09.2015г.

Веселка Иванова Кръстева

Захаринка Стефанова Бодурова

10.09.2015г.

Тодор Ценов Рашков

Цветан Стоянов Тодоров

11.09.2015г.

Емилия Йорданова Азманова

Невена Живкова Нинова

12.09.2015г.

Евелина Георгиева Миргова- Гешева

Веселка Иванова Кръстева

13.09.2015г.

Невена Живкова Нинова

Ана Димитрова Велина

още съобщения

Календар

Решения

всички решения