Общинска избирателна комисия Пирдоп


РЕШЕНИЕ
№ 079-МИ
Пирдоп, 11.02.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпил сигнал от Антоанета Георгиева Мечкарова

Предоставя възможност на Кмета на община Пирдоп – г–н Ангел Геров да се запознае с постъпилия Сигнал вх. №01-30/08.02.2021 г. от Антоанета Георгиева Мечкарова и в срок от 14 дни от уведомяването да вземе становище и да представи писмени доказателства. 

РЕШЕНИЕТО е прието с 12 гласа „ЗА“ 

Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обявяването му на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Зам. председател: Петър Георгиев Чобанов

Секретар: Ивета Младенова Младенова

* Публикувано на 11.02.2021 в 17:07 часа

Календар

Решения

  • № 084-МИ / 28.07.2023

    относно: Назначаване на технически секретар на ОИК-Пирдоп

  • № 083-МИ / 28.07.2023

    относно: Освобождаване на технически секретар на ОИК-Пирдоп

  • № 082-МИ / 28.07.2023

    относно: Вземане на решение за прекратяване на пълномощията на кмета на Община Пирдоп Ангел Пенчов Геров.

всички решения